کمبود خواب

25دسامبر
تکنیک رفع بی خوابی تنها در یک دقیقه

تکنیک رفع بی خوابی تنها در یک دقیقه

عوارض کم خوابی سلامتی جسم و روح را درگیر خود می سازد، عوارضی که گاهی بسیار جدی و خطرناک عمل می کنند. برای دور بودن از این مشکلات راهی سریع و ساده برای رفع بی خوابی وجود دارد.