شطرنج

16ژانویه
آموزش کامل و روان شطرنج برای مبتدیان

آموزش کامل و روان شطرنج برای مبتدیان

شطرنج بازی ای است که مسئولیت پذیری را به افراد آموزش می دهد این بازی فکری دارای تکنیک های خاص و حرفه ایست و نیاز به تمرکز بالایی دارد.