حمله حیوانات

02نوامبر
حمله شیرها به گراز وحشی | گیر کردن شیر در دام گرازها | جنگ حیوانات وحشی

حمله شیرها به گراز وحشی | گیر کردن شیر در دام گرازها | جنگ حیوانات وحشی

حمله شیرها به گراز وحشی | گیر کردن شیر در دام گرازها | جنگ حیوانات وحشی

14آگوست
۱۲ حمله حیوانات به آدمیزاد و انتقام حیوانات از انسان

۱۲ حمله حیوانات به آدمیزاد و انتقام حیوانات از انسان

حمله حیوانات به انسان ها | 12 بار که حیوانات از انسان ها انتقام گرفتند۱۲ حمله حیوانات به آدمیزاد و انتقام حیوانات از انسان

06فوریه
حمله شیرها به مادر گاومیش هنگامی که بچه اش به دنیا امد !!!! دلخراش

حمله شیرها به مادر گاومیش هنگامی که بچه اش به دنیا امد !!!! دلخراش

حمله شیرها به مادر گاومیش هنگامی که بچه اش به دنیا امد !!!! دلخراش