جک

15نوامبر
مزدا ۳ و جک شاسی بلند در بازار چند؟

مزدا ۳ و جک شاسی بلند در بازار چند؟

در شرایطی که قیمت خوردوهای خارجی سر به فلک کشیده است، خودروهای مونتاژی به صرفه تر و پرطرفدار شده اند، مزاد ۳ و جک شاسی بلند نمونه ای از این خودروهاست.