جفت گیری گاو

25ژانویه
فیلم جفت گیري گاو

فیلم جفت گیري گاو

آموزش فوق العاده برای کسانی که گاو یا گاوداری دارن. تو این ویدیو جفت گیری گاو به صورت قدیمی یا سنتی دیده میشه. در این فیلم انواع جفت گیری در گاو های مختلف هست.