تصادف زنجیره ای

06ژانویه
تماشای صحنه تصادف باز حادثه آفرید/ ۵ مصدوم در پی برخورد ۶ خودرو

تماشای صحنه تصادف باز حادثه آفرید/ ۵ مصدوم در پی برخورد ۶ خودرو

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: یک خودروی سمند از مسیر منحرف می شود و با تیرچراغ برق برخورد می کند که تماشای این صحنه باعث تصادف ۶ خودروی دیگر و مصدومیت ۵ نفر می شود.