ترور

26دسامبر
ترور فرشته کوهستانی + عکس

ترور فرشته کوهستانی + عکس

فرشته کوهستانی یک فعال حقوق زنان ترور شد.

25نوامبر
لحظه ترور و اصابت گلوله به صورت «کندی» رئیس جمهور آمریکا (۱۶+) + عکس

لحظه ترور و اصابت گلوله به صورت «کندی» رئیس جمهور آمریکا (۱۶+) + عکس

لحظه ترور و اصابت گلوله به صورت «کندی» رئیس جمهور آمریکا (۱۶+) + عکس