تراکتور

15نوامبر
چراغ سبز ستاره تراکتور برای پیوستن به پرسپولیس + سند

چراغ سبز ستاره تراکتور برای پیوستن به پرسپولیس + سند

رضا شکاری : بازی برای پرسپولیس آرزوی هر کسی است ؛ تا سه چهار روز آینده تیمم را معرفی می کنم