بیماری

26دسامبر
بیماری کزاز چیست؟ علایم و درمان بیماری کزاز

بیماری کزاز چیست؟ علایم و درمان بیماری کزاز

کُزاز یا تتانوس نوعی بیماری عفونی است که به سبب سم باکتری بی‌هوازی گرم مثبت کلوستریدیوم تتانی پدید می‌آید و با اسپاسم‌های دردناک متناوب ماهیچه‌های اسکلتی که معمولاً از آرواره شروع شده و به سایر نقاط بدن سرایت می‌کند، مشخص می‌شود.