بیماری کودکان

21ژانویه
کودک قبل این سن نباید تلویزیون تماشا کند !

کودک قبل این سن نباید تلویزیون تماشا کند !

طبق گفته متخصصان اطفال استفاده از موبایل و تماشای تلویزیون برای کودکان کمتر از 2 سال، عوارض زیادی را به همراه دارد.