بلوغ

21ژانویه
حال جوش های غرور جوانی را بگیرید !

حال جوش های غرور جوانی را بگیرید !

جوش یکی از رایج ترین مشکلات پوستی در جوانی و دوران بلوغ است که به علت تغییرات هورمونی و ترشح هورمون های جنسی و چربی زیاد در پوست ایجاد می شود.

24دسامبر
شناسایی ویژگی های بلوغ در نوجوانان

شناسایی ویژگی های بلوغ در نوجوانان

ویژگی ها و نشانه های بلوغ در هر زمانی بین 10 تا 19 سالگی ظاهر می شوند، ولی متوسط سن بلوغ در دختران 11 سالگی است و پسران یک یا دو سال بعد از آن به سن بلوغ می رسند.