بارسلونا

21نوامبر
گرانترین بازیکن در فقیرترین تیم

گرانترین بازیکن در فقیرترین تیم

دیگو مارادونا، بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال است، کسی که هنوز هم روایت زوایای زندگی شخصی و فوتبالی‌اش برای همه جذابیت زیادی دارد.