بارداری هفته به هفته

30دسامبر
وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

“هفته دهم بارداری” به شما این احساس را وارد می نمایید که متوجه خواهید شد کودک شما بیشتر شبیه به شکل یک انسان شده است.