ارزو های عجیب

17دسامبر
آرزوی عجیب پیرزن ۹۹ ساله او را به زندان انداخت!+ تصاویر

آرزوی عجیب پیرزن ۹۹ ساله او را به زندان انداخت!+ تصاویر

پیرزن زندان را دوست داشت و به عنوان آخرین آرزو تمام سعی خود را کرد تا چند روز قبل از 100 سالگی اش با دستبند به زندان برود.