اختلالات جنسی

22دسامبر
با یک ترنس چگونه رفتار کنیم ؟

با یک ترنس چگونه رفتار کنیم ؟

ترنس ها افرادی هستند که با اختلال هویت جنسی درگیر هستند که عدم آگاهی در نحوه برخورد افراد جامعه، با این افراد می تواند باعث بروز مشکلات جدی شود.