اختراعات

08فوریه
چیزهایی که باور نمیکنید زمان قدیم اختراع شدن

چیزهایی که باور نمیکنید زمان قدیم اختراع شدن

شاید تصورش مقداری سخت باشد که اختراعات باستان هنوز هم در گوشه کنار دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند برخی از نیاز های مردم امروز را برطرف کنند.

08فوریه
اختراعات شگفت انگیز مصریان باستان

اختراعات شگفت انگیز مصریان باستان

مصر یکی از کشورهایی است که تاریخ چند هزار ساله دارد و آشنایی با اختراعات مصریان باستان به شما کمک می کند تا با گذشته کشور مصر آشنا شوید.

04فوریه
چیزهایی که باور نمیکنید اختراع ایرانی ها باشد

چیزهایی که باور نمیکنید اختراع ایرانی ها باشد

تمدن ایرانیان بدون شک یکی از بزرگترین تمدن های جهان به حساب می آید چون بسیاری اختراعات معروف در دنیا از اختراعات ایرانیان می باشد.