آموزش سکس

20ژوئن
اموزش‌ جنسی تازه عروس و دامادها (رابطه جنسی)

اموزش‌ جنسی تازه عروس و دامادها (رابطه جنسی)

اولین رابطه معمولاً با اضطراب و استرس برای هر دو طرف همراه است. در این صورت انجام معاشقه قبل از شروع رابطه جنسی واژینال و یا مقعدی می تواند باعث کاهش اضطراب و استرس شود