آبریزش بینی

20دسامبر
نزله چیست که میگویند مادر بیماری هاست ؟

نزله چیست که میگویند مادر بیماری هاست ؟

نزله و زکام علائم خاصی دارد که در کوتاه مدت بر بدن تاثیر می گذارد علت های زیادی باعث این مشکل می شودکه معمولا انتهای خطوط بینی را درگیر می کند.